Zwroty

 

Każdy Klient może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, odstąpić od Umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie wysyłając je na:
mail: info@mofflo.pl.

lub na adres:

Studio Mofflo
ul. Dąbrowskiego 34/13
02-561 Warszawa

 

Klient może (ale nie jest to obowiązkowe) skorzystać z poniższego wzoru oświadczenia:

 

Do:

Mofflo Sp. z o.o.,
ul. Dąbrowskiego 34/13, 02-561 Warszawa

NIP: 5342702079, KRS:0000350396, Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja, …………..……………………………………………………………………… niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy ……….……………/………………………………  zawartej z Mofflo Sp. z o.o. dnia ………………………. roku, dostarczonej w dniu …………………………….

Środki należy zwrócić na rachunek bankowy nr...............................................................

 

Data i podpis (jeżeli jest to wersja papierowa):

 

 

Adres do zwrotów

Zwracany towar prosimy odsyłać na adres:

Studio Mofflo 
ul. Dąbrowskiego 34/13
02-561 Warszawa

 

Warunki zwrotów

Prosimy o odsyłanie produktów nieużywanych, w oryginalnych  nie zniszczonych opakowaniach. 

Zwroty przyjmujemy wyłącznie z paragonem.

 

Zwrot należności

Koszt opakowania i zwrotu towaru ponosi Klient.
Zwrot środków następuje nie później niż w ciągu 14 dni od odebrania przesyłki przez Studio Mofflo. Zwracamy koszty towaru oraz koszt najtańszego transportu oferowanego przez sklep (zwrot kosztów transportu dotyczy przesyłek na terenie Polski).

 

 

 

 

 

 Copyright © Mofflo 

Sklep internetowy Shoper.pl