Kontakt

Adres:

mofflo

ul. Dąbrowskiego 34/13

02-561 Warszawa

 

Tel. kom:

+ 48 881 226 228

+ 48 505 460 500

 

Email:

info@mofflo.pl

GG:

37191168

 

Konto
bankowe:


ING Bank Śląski nr: 08 1050 1012 1000 0023 5236 5114

 

 

Mofflo Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-765, Aleja Wilanowska 71/4. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000350396, NIP 5242702079, REGON 142336253. Kapitał zakładowy 5.000 złotych.